Training

CRE Trainings for the Month of Feb

Feb 14

  • ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ (ತಿಂಡಿ ಸರಬರಾಜು)
  • ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪನೆ
  • ಸಾಗಾಟ ವಾಹನ

Feb 20

  • ನರ್ಸರಿ
  • ಸಿರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ
  • ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿ

Feb 28

  • ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *