AgricultureNewsTraining

ಭಾಲ್ಕಿ – ಕೃಷಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ

ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಬರ್ಗಾ ವಲಯದ ಹಲಬರ್ಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಕೃಷಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ|| ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *