News

ಪೂಜ್ಯ ಡಾ.ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನ

Posted on

ಯೋಜನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ.ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ದಿನಾಂಕ 11.2.2022ರಂದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಬಂಧು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

success story

Hardwork pays you well

Posted on

  Vishalaxi belongs to Siddakatte village in Bantwal taluk. To help increase family income she became member of Shri Durga SHG 6 years ago. Her husband was manager in a hotel. After joining the group, she took Pragathi Nidhi loan and invested the loan to setup sandal and fancy shop. She purchased a vehicle and […]