Microfinance

ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ -ಸಿಡ್ಬಿ ಮತ್ತು- ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ರಿ) ಪಾಲುದಾರಿಕೆ

Posted on

ಬಡಜನರಿಗೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಲುದಾರ – ಸಿಡ್ಬಿ

News

ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್‍ಸಾಬ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಭೇಟಿ.

Posted on

ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರಾಣೇಶ ರಾವ್ ಇವರು ಭೇಟಿ