ರಜತೋತ್ಸವ ಸುಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರ


Version
Download 13559
Total Views 23919
Stock
File Size 234.57 KB
File Type pdf
Create Date June 17, 2019
Last Updated June 17, 2019
Download

35 thoughts on “ರಜತೋತ್ಸವ ಸುಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರ

  1. Sir
    Please give information about last date to apply for sujnana Nidhi for the academic year 2019-20

  2. I applied this scholership last year 2019-2020, and I recieved some amount of about 7000 but not 10000 and this year I want to do renewal, hear iam requesting u that plese give me the date for renewal thank u

  3. where is online application link to renewal 2020 scholership
    I get a message from u r side to last date for renewal is 30/11/2020 but i can’t found any link to apply

  4. sir i got a msg from scholsrship team that ” you have to apply for the renewal ” but i didnot get as website plz sir tell me about this renewal process of 2020

  5. Sir please notify us the link to apply skdrdp online application for 1 st year students to apply freshly.please inform us as soon as possible.Thank you

  6. how can i renewal application. last time i was not included study certification that’s why my application rejected how can i make it right or can i apply newly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *