News

ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕೌಶಲ್ಯಭಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ

Posted on

ಮಹಿಳಾ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿಯ ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕುಸುಗಲ್‍ನ ಮಾದರಿ ಹೈನುಗಾರರಾದ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿಯ ಯುವ ರೈತರಾದ ಪಾರ್ಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ.