Uncategorized

ಯೋಗದ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿವನ ಟ್ರಸ್ಟ್

Posted on

ಉಡುಪಿ:- ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಜಗತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದೆ.ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ.ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಕಣ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಮರ್ಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ||| ವಿರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಗಿನ್ನೇಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುದಲ್ಲದೆ,ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪುಸ್ತಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿ […]