Microfinance

ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ -ಸಿಡ್ಬಿ ಮತ್ತು- ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ರಿ) ಪಾಲುದಾರಿಕೆ

Posted on

ಬಡಜನರಿಗೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾಲುದಾರ – ಸಿಡ್ಬಿ