Dharmasthala

ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ, ಸಮಾವೇಶ, ಮದ್ಯ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ

Posted on

ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ – ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥಸ್ವಾಮಿಗಳವರು