Agriculture

SKDRDP is Encouraging Farmers to adopt Animal Husbandry

Posted on

Under the guidance of Rev. Shri. D. Veerendra Heggade, SKDRDP is providing technical and financial support to the farmers for animal husbandry like dairy farming, cultivation, Bull, cow, sheep and goat rearing. In the year 2022-23, SKDRDP has encouraged 2,77,354 farmers by providing financial assistance of Rs. 1,997.48 crore to adopt animal husbandry, gobar gas, […]

success story

ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ

Posted on

ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಯಡವನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ತಳಲುತೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅನುಷಾರವರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಬಂದಾಗ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

success story

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೈಹಿಡಿದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ

Posted on

ಅವರೂ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಥೆ.ಅರಸೀಕರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಡಸಿ ವಲಯದ ಲಾಳನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಯಾದ ಪ್ರೇಮ c/o ಜಯಣ್ಣನವರು ಸಂಘ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.