ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮುರಿದ ಶೀನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ವತಿಯಿಂದ ಚೆಕ್‍

Posted on Posted in News

ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಬಜಗೋಳಿ ವಲಯದ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೀನರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ವತಿಯಿಂದ ಚೆಕ್‍.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ 2017-18 ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

Posted on Posted in News

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಾ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ 2017-18 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.