Training

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ತಯಾರಿಕೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದಿಮೆ ಕೌಶಲ್ಯಭಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ

Posted on

ದಿನಾಂಕ 06.02.2018ರಂದು ಮಹಿಳಾ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಯಾಪೂರ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ತಯಾರಿಕೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದಿಮೆ ಕೌಶಲ್ಯಭಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಕೌಶಲ್ಯಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಪ್ಪರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕೌಶಲ್ಯಭಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

success story

Jnana Vikasa shows a way…

Posted on

There is nothing impossible for a woman if she makes her mind, says Bhagyalaxmi giving herself as an example. A member of Ambabhavani group, Jnana Saraswati Jnana Vikasa centre of Shikaripura region, Bhagyalaxmi couple sells around 7-8 kgs of papad every week.